MAXXIS > Light Truck and SUV
HT-760 | BRAVO SERIES
ALL Season Highway

  • เข็มขัดรัดหน้ายาง 2 ชั้น เพิ่มความแข็งแกร่งและป้องกันการยืดขยายตัวของหน้ายาง
  • โครงสร้างหน้ายางเสริมใยเหล็ก 2 ชั้น แบบไร้รอยต่อยืดอายุการใช้งาน
  • ดอกยางแบบหลายทิศทาง ( unidirectional ) ที่ช่วยในการควบคุมและยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมทั้งพื้นเปียก และแห้ง
  • ชั้นโครงสร้างยางพิเศษ 2 ชั้น ช่วยดูดซับแรงกระแทกบนทางที่ทุรกันดารและให้ความนุ่มนวลในการขับขี่
  • UTQG 360 AA ความเร็วสูงสุดระดับ H
  • UTQG 360 AB ความเร็วสูงสุดระดับ S

 
รายละเอียดสินค้า ราคาต่อเส้น ราคาพร้อมเทิร์นยางเก่า 4 เส้น
255/70 R15 2,xxx 11,320